El Shaddai: Ascension of The Metatron Soundtrack

El Shaddai: Ascension of The Metatron Soundtrack

Genre: Score
Date: 2011
Country: Japan
Playtime: 2:19:19

Disc 1
01. El Shaddai no Theme [02:29]
02. Kamigami no Shukufuku Wo Ukete [00:27]
03. Medley 1 (Koubou wo Ukeshi Mono - Shito no te Hodoki - Mikaeru no te) [04:34]
04. Yuu Toona Ru Tenchi ~ Enoch no Theme [03:02]
05. Koushou Narutame Iki [01:18]
06. Shinjitsu Wo Kyou Kasu Gensou [01:48]
07. Owa Ranai Tabidachi [03:47]
08. Shissou Suru Shinka [02:22]
09. Kyokuu no Nakano Mugen [01:43]
10. Haku Akari no Jokyoku [01:29]
11. Rin Toshita Jikan [01:36]
12. Hiiro no Ten Rei [02:25]
13. Seiiki ni Nozomu [02:44]
14. Nephilim Toujou [00:36]
15. Shinai Naru Kako no Mono Tachi He [01:33]
16. Giniro no Kemuri Kiri [01:57]
17. Kyoumei Suru Ten to Chi [03:05]
18. Gyou Hi no Sakebi [01:49]
19. Byou Bou [01:21]
20. Kyoubou Naru Tamashii [02:34]
21. Suukou naru Jihi [01:17]
22. Nama Heno Sou Hana [04:32]
23. Hisou Naru Sakebi [02:15]
24. Sariel no Ketsui [01:17]
25. Ankoku no Hishou [02:39]
26. Kamigami no Zankyou [01:50]
27. Sariel no Omoi [01:37]
28. Meidou Suru Shakunetsu [02:37]
29. Kurui Yuku Bosei [03:09]
30. Akaki Chi no Ranbu [02:49]
31. Nephilim no Yukusue [02:22]
32. Eirei Tachino Yobigoe [01:18]
33. Meikai Ou no Sanbi Uta [00:37]

Disc 2
01. Senrei Woukeshi Senritsu [00:13]
02. Kakuu Wo Koe Shi Mousou [01:03]
03. Keiji [02:56]
04. 1022150420 [03:26]
05. Shin Tan [02:58]
06. You are mine [02:48]
07. Yokan [03:23]
08. Meikai [00:52]
09. Shi Chi no Mie ru Oka [01:54]
10. Enoch no Yami [00:39]
11. Yami ni Torawa Reshi Mono [02:42]
12. Medley 2 (Tachi Toma ru Nanna - Shin no Koe - Densetsu no Yuusha ) [02:37]
13. Ten Takaku, Kibou no Kane ha Nari Hibiku [02:14]
14. Shitataru Kyouki [02:17]
15. Ezekiel no Ketsui [01:02]
16. Kyozou Wo Utsusu Kagami [03:19]
17. Mugen ni Hiroga ru Yuugen [02:31]
18. Kindan no Kyoukaisen [02:04]
19. Waga Shinka Naru Sugata [02:28]
20. Yami wo Saku Ankoku [01:01]
21. Hikisaka Reta Kokoro [04:03]
22. Ishtar no Kenshin [01:08]
23. Seija Yo, Shizuka ni Nemure [03:20]
24. Medley 3 (Tomo no Saigo - Ishtar Jouka - Ishtar no Himitsu - Semuyaza no Kan - Kinouteishi) [05:32] 25. Mukyuu Heno Tobira [04:20]
26. Sou Yo [00:53]
27. Medley 4 (Tatakai no Dora - Seiiki wo Koe Shi Fukuin - Yuu Toona ru Tenchi ~ PV Han - Tawa Toujou ) [05:29]
28. Sabu ru Seirei no Gikyoku [01:52]

El Shaddai: Ascension of The Metatron Soundtrack

El Shaddai: Ascension of The Metatron Soundtrack

Genre: Score
Date: 2011
Country: Japan
Playtime: 2:19:19

Disc 1
01. El Shaddai no Theme [02:29]
02. Kamigami no Shukufuku Wo Ukete [00:27]
03. Medley 1 (Koubou wo Ukeshi Mono - Shito no te Hodoki - Mikaeru no te) [04:34]
04. Yuu Toona Ru Tenchi ~ Enoch no Theme [03:02]
05. Koushou Narutame Iki [01:18]
06. Shinjitsu Wo Kyou Kasu Gensou [01:48]
07. Owa Ranai Tabidachi [03:47]
08. Shissou Suru Shinka [02:22]
09. Kyokuu no Nakano Mugen [01:43]
10. Haku Akari no Jokyoku [01:29]
11. Rin Toshita Jikan [01:36]
12. Hiiro no Ten Rei [02:25]
13. Seiiki ni Nozomu [02:44]
14. Nephilim Toujou [00:36]
15. Shinai Naru Kako no Mono Tachi He [01:33]
16. Giniro no Kemuri Kiri [01:57]
17. Kyoumei Suru Ten to Chi [03:05]
18. Gyou Hi no Sakebi [01:49]
19. Byou Bou [01:21]
20. Kyoubou Naru Tamashii [02:34]
21. Suukou naru Jihi [01:17]
22. Nama Heno Sou Hana [04:32]
23. Hisou Naru Sakebi [02:15]
24. Sariel no Ketsui [01:17]
25. Ankoku no Hishou [02:39]
26. Kamigami no Zankyou [01:50]
27. Sariel no Omoi [01:37]
28. Meidou Suru Shakunetsu [02:37]
29. Kurui Yuku Bosei [03:09]
30. Akaki Chi no Ranbu [02:49]
31. Nephilim no Yukusue [02:22]
32. Eirei Tachino Yobigoe [01:18]
33. Meikai Ou no Sanbi Uta [00:37]

Disc 2
01. Senrei Woukeshi Senritsu [00:13]
02. Kakuu Wo Koe Shi Mousou [01:03]
03. Keiji [02:56]
04. 1022150420 [03:26]
05. Shin Tan [02:58]
06. You are mine [02:48]
07. Yokan [03:23]
08. Meikai [00:52]
09. Shi Chi no Mie ru Oka [01:54]
10. Enoch no Yami [00:39]
11. Yami ni Torawa Reshi Mono [02:42]
12. Medley 2 (Tachi Toma ru Nanna - Shin no Koe - Densetsu no Yuusha ) [02:37]
13. Ten Takaku, Kibou no Kane ha Nari Hibiku [02:14]
14. Shitataru Kyouki [02:17]
15. Ezekiel no Ketsui [01:02]
16. Kyozou Wo Utsusu Kagami [03:19]
17. Mugen ni Hiroga ru Yuugen [02:31]
18. Kindan no Kyoukaisen [02:04]
19. Waga Shinka Naru Sugata [02:28]
20. Yami wo Saku Ankoku [01:01]
21. Hikisaka Reta Kokoro [04:03]
22. Ishtar no Kenshin [01:08]
23. Seija Yo, Shizuka ni Nemure [03:20]
24. Medley 3 (Tomo no Saigo - Ishtar Jouka - Ishtar no Himitsu - Semuyaza no Kan - Kinouteishi) [05:32] 25. Mukyuu Heno Tobira [04:20]
26. Sou Yo [00:53]
27. Medley 4 (Tatakai no Dora - Seiiki wo Koe Shi Fukuin - Yuu Toona ru Tenchi ~ PV Han - Tawa Toujou ) [05:29]
28. Sabu ru Seirei no Gikyoku [01:52]

El Shaddai: Ascension of The Metatron Soundtrack

0 comments:

Post a Comment